www.pilkarskienadzieje.pl

2015.10.13 08:44
Jak regulować skladki

Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 80 zł.

Nr konta dla drużyny:

BPH –  40 1060 0076 0000 3300 0066 7005

W treści polecenia przelewu wpisując:

składka członkowska imię i nazwisko zawodnika za miesiąc .....rocz. …... trener ……….

 

Dziękujemy za terminowe regulowanie składek.

DRUKUJ