www.pilkarskienadzieje.pl

2016.06.01 12:10
Wejście na mecz barażowy
W uzgodnieniu z prezesem Waldemarem Leszczem informujemy, że na baraż z Olimpią Elbląg będą mogli wejść zawodnicy mający opłacone pełne składki do maja włącznie. Wykaz taki zostanie sporządzony w piątek, prosimy o uzupełnienie wpłat do tego dnia do kwoty 100 zł/miesiąc. Wejście będzie następowała na podstawie kart zawodników i prawdopodobniej list.

DRUKUJ