Wsparcie finansowe
Poniżej zamieszczamy artykuł z Dziennika Wschodniego nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe zajęć sportowych.Informujemy także,że prowadzimy rozmowy z Fundacją Dołącz Do Najlepszych nt. współpracy w tym stypendiów sportowych.

Wzorem lat poprzednich zainteresowani rodzice mogą także pokryć składki w postaci prac na rzecz klubu w formie np. opieki medycznej na meczach, koszenia boiska, itp. Zainteresowanych prosimy o kontakt z wiceprezesem Jerzym Leckim tel  601 82 99 60.

Drugie dziecko za połowę
W przypadku, gdy w Klubie trenują rodzeństwa, ich rodzice mogą ubiegać się o zwolnienie drugiego dziecka z połowy opłaty. W każdym takim przypadku niezbędnym warunkiem jest przesłanie drogą mailową odpowiedniego wniosku na adres: admin@pilkarskienadzieje.pl. Na każdy wpływający wniosek udzielana jest pisemna odpowiedź w terminie 14 dni od otrzymania.

Wsparcie PN Motor dla najlepszych

Zawodnicy grup rozgrywkowych od kategorii młodzik młodszy wzwyż mogą ubiegać się o dofinansowanie połowy opłat w Akademii ze środków Piłkarskich Nadziei Motor Lublin. Niezbędnym warunkiem jest prezentowanie wysokiego poziomu sportowego, a dodatkowo trudna sytuacja materialna i/lub konieczność dojazdów lub zakwaterowania w Lublinie. Nabór wniosków odbywa się w lutym oraz wrześniu.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".