Pomagamy Stowarzyszeniu

Zapraszamy do wspierania Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motoru Lublin.

Pomóż najmłodszym piłkarzom naszego klubu. Przekaż część swojego dochodu, jako darowiznę na konto Stowarzyszenia i wesprzyj tym samym piłkarskie nadzieje Motoru Lublin i polskiego futbolu.

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motoru Lublin działa realizując cele pożytku publicznego w zakresie poprawy kultury fizycznej najmłodszych. Dokonując darowizny pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia pomagasz wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędny do treningów sprzęt, a także dofinansować zorganizowanie turniejów, wyjazdy, szkolenia oraz opłacić niezbędne sale treningowe.

Kwotę dokonanej na rachunek bankowy darowizny możesz odliczyć od swojej podstawy  opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Warto jednak pamiętać, że wartość darowizn, które można odliczyć nie może przekroczyć w danym roku, w przypadku osób fizycznych – 6% uzyskanego dochodu, zaś w przypadku osób prawnych – 10% uzyskanego dochodu.

 

Podstawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”

„Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” w związku z

„Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Przykład sposobu odliczenia darowizny:

 

Jeśli w 2012 roku otrzymalibyśmy przychody w kwocie 60.000,00 zł, zaś koszty ich uzyskania wniosłyby 35.000,00 zł, nasz dochód ukształtowałby się na poziomie 25.000,00 zł (60.000–35.000). Dodatkowo zakładamy, że nasze roczne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosłyby 3.000,00 zł. Zatem nasz dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniósłby 22.000,00 zł (25.000-3.000). Biorąc pod uwagę limit odliczenia darowizn (6% dochodu) nasza maksymalna wartość darowizny podlegającej odliczeniu w ciągu roku wyniosłaby 1.320,00 zł. Zatem jeżeli w roku 2012 przekazalibyśmy na rzecz organizacji działającej w zakresie OPP 2.000,00 zł, to tylko o 1.320,00 zł możemy zmniejszyć podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym. Natomiast, jeżeli kwota przekazana na konto organizacji nie przekroczyłaby (w tym przypadku) 1.320 zł to moglibyśmy rozliczyć całość. Zatem wspomagając podopiecznych naszego Stowarzyszenia możesz zmniejszyć wpłacany do urzędu podatek dochodowy.

Jeśli podjąłeś decyzję o wsparciu Stowarzyszenia nie możesz zapomnieć o wypełnieniu załącznika PIT/O do zeznania rocznego, w którym wskazujesz zarówno kwotę dokonanego odliczenia jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych.

 

Wpłaty

Wpłat należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motoru Lublin

ul. Kuncewiczowej 10

20-439 Lublin

nr konta 66 1540 1144 2001 6403 7868 0001  

z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”

 

Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

Wyjaśnienie:

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatnik dokonujący za pośrednictwem banku wpłat na organizacje działające w zakresie OPP (niekoniecznie będące sensu stricte OPP), może odliczyć sobie w zeznaniu rocznym (PIT lub CIT) określony procent od dochodu (6% lub 10%). Żeby wspomóc Stowarzyszenie Piłkarskie Nadziej Motoru Lublin, nie musi ona posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.  Status ten jest potrzebny, aby podatnicy mogli przekazać 1% swojego podatku w zeznaniu rocznym. W/w darowizny różnią się tym, że jedną podatnik może odliczyć od dochodu, pomniejszając podstawę opodatkowania (6% i 10%), a druga jest procentem podatku (1%) jaki i tak płacimy do US. Zatem, jak widać obie formy wspierania organizacji mają inny charakter, uzależniony od statusu jaki posiada organizacja. W razie wątpliwości odsyłamy do ustawy o podatku dochodowym (art. 26 upfof, art. 18 updop)  oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (art. 4).

 

Oczywiście podatnik może skorzystać z odliczenia w rozliczeniu rocznym za rok podatkowy, w którym dokonał darowizny. Nie oznacza to, że pomocy można udzielać tylko pod koniec roku podatkowego. Stowarzyszenie przez cały rok generuje wydatki, które musi pokryć dochodami, pochodzącymi w dużym stopniu od ludzi dobrego serca.

KALENDARZ WYDARZEŃ
Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".