Zrealizowane dotychczas zadania

1. Pomoc finansowa i organizacyjna w szkoleniu drużyn młodzieżowych Lubelskiego Klubu Piłkarskiego Motor Lublin,

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

3. Organizowanie towarzyskich turniejów piłkarskich,

4. Prowadzenie działalności wychowawczej,

5. Organizowanie obozów sportowych

6. Organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,

Ad 1
W ramach realizacji tego celu statutowego stowarzyszenie przekazało na rzecz grup młodzieżowych Motoru Lublin sprzęt jak niżej:

dla grupy rocznika 1995 Motoru Lublin
- 800 zł na sprzęt sportowy

dla grupy rocznika 1997  Motoru Lublin
- 800 zł na sprzęt sportowy

dla grupy rocznika 1996 Motoru Lublin
- 800 zł na sprzęt sportowy


Stowarzyszeniew roku 2008 dotowało także wyjazdy grup młodzieżowych Motoru Lublin naturnieje piłkarskie. Każda z grup rocznika 1995-1997 otrzymała kwotę po800 zł.
Stowarzyszenie umożliwiało również bezpłatne uczestnictwo drużyn Motoru w organizowanych przez siebie turniejach.

Kolejnyrok stowarzyszenie organizowało konkurs „Nadzieje Motoru” gdzienagradzani są zawodnicy łączący umiejętności sportowe, dobrą naukę iwzorowe zachowanie. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz bony owartości 200 zł.

Stowarzyszenie zorganizowało Gwiazdkę dla dzieci, gdzie kilkuset zawodników otrzymało czapki o wartości ok. 3000 zł.

Stowarzyszenie dofinansowało udział w obozie dla 4 osób w kwocie 400 zł na osobę.

Ad 2.
-styczeń – grudzień 2008 – organizacja profesjonalnych  zajęć z piłkinożnej oraz pływania dla grupy chłopców rocznika 1999, 2000
- kwiecień- grudzień – Stworzenie i prowadzenie zajęć w grupie naborowej chłopców rocznik 2001-2002, oraz 1998-2000
- lipiec- grudzień – prowadzenie zajęć w grupie rocznik 1998
- czerwiec- październik – prowadzenie zajęć w ramach Akcji Animator Sportu w dzielnicach Felin oraz Tatary.

Ad 3.
-Luty- marzec 2008 - Organizacja cyklu trzech dwudniowych turniejówklubowych piłki nożnej halowej pt. „Piłkarskie Nadzieje 2008” dlaroczników 1995,1998, 1999 chłopców w tym dwudniowego turnieju o Puchardyrektora scania (rocznik 1995) z udziałem m.in. Wisły Kraków, ArkiGdynia
- Jesień-grudzień 2008 - Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej w szkołach podstawowych klas 0-3 m.in. w SP 52, SP 2.
-listopad – grudzień – Cykl trzech turniejów halowych o „Puchar PrezesaStowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje – Motor Lublin” chłopców wkategoriach chłopców rocznik –1998,1999,2000

Ad 4.
- kwiecień – grudzień 2008 – konkurs dla młodych piłkarzy Motoru Lublin „Nadzieje Motoru”

Ad 5.
- luty 2008 – Organizacja zimowych obozów sportowych dla roczników 1995 i 1998
- sierpień 2008 – Organizacja obozu sportowego z piłki nożnej w Baligrodzie dla rocznika 1998 i 1999 Stowarzyszenia

Ad 6.
- 30 maja 2008 – Festyn sportowy Felin Pro Sport
KALENDARZ WYDARZEŃ
Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".