Dane Stowarzyszenia

DANE STOWARZYSZENIA

1. pełna nazwa: Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje- Motor Lublin

2) forma prawna: stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000267893

4) data utworzenia: 16.11.2006

5) nr NIP: 946-25-10-510 nr REGON: 060194026

6) dokładny adres:  20-439 Lublin ul. Kuncewiczowej 10

7) tel/fax: 81 748 60 93 (po 16-tej) e-mail: d.misiurek@pilkarskienadzieje.pl

8) nazwa banku i numer rachunku:
BOŚ 66 1540 1144 2001 6403 7868 0001

9) Zarząd:

Dariusz Misiurek - Prezes Zarządu
Anna Maziarz - Sekretarz
Łukasz Grzegorczyk - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Paweł Cichosz - przewodniczący
Piotr Rapa
Kamil Skowron


SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE 2010:SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE 2012:

KALENDARZ WYDARZEŃ
Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".