Budujemy boiska i szatnie dla najmłodszych

Od dzisiaj można głosować na projekty obywatelskie. Szczególnie ważne jest to dla najmłodszych ponieważ to oni za 2-3 lata kiedy zostanie to zbudowane będą głównie korzystać z tych obiektów. Własne sztuczne boisko i 2 naturalne, kompleks szatni z prysznicami to nasze marzenie, które chcemy ziścić na Rusałce. Boiska naturalne z oświetleniem zrobiliśmy własnymi siłami i służą one teraz wielu drużynom. Sztucznego boiska sami nie wybudujemy ale możemy spowodować aby je wybudowano. Głosujmy z dziećmi razem na projekty D-40 i M-84 namawiajmy rodzinę i znajomych.

Jak głosować


1. Głosowanie trwa od 23 września 2017 r. od godziny 9:00 do 10 października 2017 r. do godziny 20:00.

2. Głosujemy maksymalnie na 1 projekt mały i 1 projekt duży.

3. Głosować można:
a) osobiste poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;
b) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lublin.

Głosowanie w formie elektronicznej

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzić/ opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż.

4. Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Miasta Lublin zameldowani na pobyt stały w Lublinie bądź wpisani do rejestru wyborców w Mieście Lublin. Mieszkańcy Miasta Lublin nie figurujący w ewidencji bądź rejestrze mogą dopisać się do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego wzór określa Prezydent Miasta Lublin.

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Należy wtedy na karcie do głosowania wypełnić Część B - Zgoda opiekuna prawnego (także elektronicznie zgoda).

| 2017.09.23, 07:37 | Administrator
KOMENTARZE
Brak komentarzy.
Aby skomentować artykuł musisz być zalogowany.
KALENDARZ WYDARZEŃ