NIKE CUP

Turniej odbędzie się 24-27 sierpnia w Łodzi na obiektach SMS Łódź.

2 boiska trawiaste, 2 sztuczne.

Gramy po 11-tu.

Mogą grać zawodnicy pozyskani w lecie z innych klubów.

Jedzie kadra 16-osobowa zawodników.

********************************************************************************************

Mamy wolne jeszcze 2 miejsca w klasie VII Motoru. Kontakt Rafał Wej 668 146 417

W związku z brakiem naboru do klas piłkarskich w szkole na Poturzyńskiej Motor Lublin zaprasza utalentowanych zawodników do swoich klas w SP 44 na Tumidajskiego.

Dotychczas powstała 18 osobowa klasa VII, która wystartuje od września. Klasa jest otwarta na wybitnych zawodników rocznik 2004.

Motor zaprasza także do planowanej klasy VI, która będzie miała 6 godzin zajęć z piłki nożnej.

Harmonogram:

Dodatkowe zapisy do klasy VI i VII profilowanej w piłce nożnej Szkoły Podstawowej nr 44 trwają do 26 czerwca 2017 r.

Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły:
1. świadectwo ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia),
2. wydane przez szkołę podstawową, do której uczęszcza uczeń, zestawienie okresowych ocen klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2016/2017,
3. podanie o przyjęcie (formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, można go wypełnić na miejscu),
4. zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej lub – kandydaci trenujący w klubach piłkarskich – kartę zdrowia (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia).

(Pkt. 1 i 2 nie dotyczą aktualnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie.)

26 czerwca 2017 r. odbędzie się na szkolnym boisku próba sprawnościowa dla kandydatów, którzy zlożą dokumenty po 27 marca (obowiązkowy strój sportowy).

27 marca 2017 r. o godz. 15.00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych na podstawie dokumentów dostarczonych do 27 marca i próby sprawnościowej przeprowadzonej w tym dniu.

Lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana 27 czerwca 2017 r. o godz. 15.00.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniach 23 lub 26 czerwca 2017 r. (do godz. 15.30) świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej (do wglądu; do dokumentacji szkolnej wykonywana jest na miejscu kopia).
 
Kontakt koordynator Tomasz Złomańczuk 501 69 40 31 lub sekretariat szkoły:

1. Wychowawcami klas i nauczycielami wf będą nasi trenerzy gdyż wtedy mają bieżący nadzór nad nauką i zachowaniem zawodników.

2. Szkoła na Tumidajskiego w miarę możliwości uruchomi zajęcia dodatkowe dla zawodników aby zmiana szkoły poza walorem sportowym miała i edukacyjny (np. dodatkowe lekcje języków)

3. System nauczania będzie skorelowany z treningami w klubie.

4. Szkoła posiada salę, orlik, który może zostanie przykryty balonem na zimę, dostęp do zajęć na basenie. W przypadku zgody rodziców możliwe jest także aby zawodnicy jeździli od razu na treningi na Kresową Rapobusem.

5. Klasy będą wyposażane w sprzęt sportowy ze środków z dotacji Urzędu Miasta.

| 2017.06.30, 07:30 | Administrator
KOMENTARZE
Brak komentarzy.
Aby skomentować artykuł musisz być zalogowany.
KALENDARZ WYDARZEŃ