PN Motor 2008
  Pełna nazwa: PN Motor 2008
  Strona: www.facebook.com/MotorLublin2008/
  Trener: Tomasz Złomanczuk
tel.: 501694031,

KALENDARZ WYDARZEŃ

Szkolenie współfinansowane w ramach programu KLUB przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".