2009
  Pełna nazwa: 2009
  Trener: Andrzej Gozdz
tel.: 501120424,

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".