2009
  Pełna nazwa: 2009
  Trener: Andrzej Gozdz
tel.: 501120424,

KALENDARZ WYDARZEŃ
Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".