PN naborowa 2008
  Pełna nazwa: PN naborowa 2008
  Trener: Agata Siczek
tel.: 575 882 795,

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".