GRAND PRIX - FINAł
2014.10.05 | odwiedzany: 1581 | wszystkich zdjęć: 78
KALENDARZ WYDARZEŃ

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".