DZIECIęCA HALOWA LIGA MISTRZóW 2013/2014
2014.03.09 | odwiedzany: 2354 | wszystkich zdjęć: 6
KALENDARZ WYDARZEŃ

Szkolenie współfinansowane w ramach programu KLUB przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".