MIKOłAJ 2015
2015.12.09 | odwiedzany: 1298 | wszystkich zdjęć: 21
KALENDARZ WYDARZEŃ

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".