MIKOłAJKI 2014
2014.12.09 | odwiedzany: 2063 | wszystkich zdjęć: 3
KALENDARZ WYDARZEŃ

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu "Sportowa Szkoła".